Mestrinsgsguiden er en sosialentreprenør vår visjon er å hjelpe mennesker med bakgrunn som flyktning til Norge, å bli selvstendige. Igjen.

Vårt sosiale formål er å sørge for at målgruppen får hjelp til å mestre sine liv innenfor de rammer, restriksjoner og muligheter som det norske samfunnet legger opp til. En helt avgjørende oppgave i den sammenheng er å sikre menneskene et arbeid de er kvalifisert til og som de føler stolthet over å utføre og etablere et livsgrunnlag på.